Björn Larsson - Ett år i Sverige (2018)

6 - 10 maj 2019, Slussen

Vernissage 6 maj klockan 18-19.30 på Södermalmstorg

Curator: Susanne Fessé
Utställningen genomförs med stöd från Stockholms stad


Det är en året runt aktivitet. Helger verkar mest aktiva. De är vårtecken lika självklara som återvändande flyttfåglar när värmen kommer tillbaka. Vinter och snö försvårar med all säkerhet arbetet och gör det mindre behagligt. Men det slutar inte upp helt. Några verkar faktiskt fastna i väderleken. Ymnigt snöfall, kanske med fel sorts däck och fast i en snödriva som inte smälter förrän månader efteråt. Men sommaren är ändå höjdpunkten med många, långa och ljusa sommarnätter som underlättar. Koltrastar som sjunger och mygg som surrar, i strålkastarljuset vid en sjö, eller i åkerkanten, någonstans i Sverige.

أنه نشاط على مدار السنة في السويد. يبدو أن عطلات نهاية الأسبوع هي الأوقات الأكثر نشاطاً. وكذلك بدايات الربيع حيث الجو يكون أكثر دفئاً. فهذه الأحداث تبدو بديهية كطيور مهاجرة وعائدة في موسمها، فمما لا شك فيه أن الشتاء والجو البارد يجعل العمل أكثر صعوبة، فهي لا تمثل أي راحة بالرغم أن العمل لا يتوقف حتى في الشتاء القارص ومع نزول الثلج. البعض قد يجد صعوبة بالغة في مثل هذا الجو، فنزول الثلج المفاجئ قد يخفى الإطارات أو يحشرها عدة شهور الى أن تختفي الثلوج. ويبقى الصيف ذو الشمس الساطعة والليل الطويلة المنيرة التي قد تسهل هذه الأنشطة. غناء الطيور السوداء ونقنقة البعوض وانعكاسات الاضاءة في بحيرة ما أو في أرخبيل في مكان ما في السويد.


Björn Larssons verk Ett år i Sverige (2018) visar fotografier av bilar som övergivits på olika platser. Arbetet har pågått under två decennier, och sammanställs nu i en tillfällig platsspecifik installation på storbildstavlan vid Slussen i Stockholm med vernissage 6 maj. Verket visas kontinuerligt under dygnets alla timmar fram till den 10 maj. Ett år i Sverige (2018) utgörs av svartvita fotografier tagna runt omkring i Sverige som sedan genomgått en efterbearbetning i form av färgsättning av en professionell handkolorist, Maha Kamel, verksam i Egypten. Verket innehåller text på svenska och arabiska, Maha Kamels hemspråk, vilka presenteras på webb och i folder. Del av texten visas på storbildstavlan i anslutning till fotografier.

Bilen som statussymbol kan säga något om ägarens personlighet. Nästan alla bilmärken importeras till Sverige, en utvald lyx likaväl som ett transportmedel. Svensk bilindustri, vilken historiskt utgjorts av Volvo och Saab, har möjliggjort många arbetstillfällen och med det bättre levnadsförhållande. Med den industriella utvecklingen följde lägre produktionskostnader och därmed billigare bilar. Idag är bilen nästintill en standardvara, en självklar, om än alltmer ifrågasatt bekvämlighet för transport. Bilarna i Ett år i Sverige (2018) har även de varit glänsande och doftande nya. Åren går och bilen byter ägare. Kanhända inte lika statushöjande som ny, men funktionen och det praktiska kvarstår. Bilarna i Larssons arbete är nu bortom all ursprunglig glans och funktion, övergivna på platser där de väcker minst uppseende.

Verket kommer att visas vid Slussen i Stockholm. Tavlan, främst avsedd för reklam, är placerad på Katarinahissen. Slussen som visningsplats relaterar till dess historiska funktion som nav i inte minst det framväxande bilsamhället under efterkrigstiden. Platsen är idag under omkonstruktion för att bemöta större trafikmängder. När Larssons verk visas på en plats specifikt formad för reklam och överblickar Slussen uppstår en dynamik och en kommentar till konsumtionssamhället. Vad händer med de nya fina bilarna om ytterligare två decennier? Vad blir det av det utnötta, det icke skinande i våra liv? Var producerats varor och av vem? Genom att arbeta platsspecifikt i relation till sin omgivning aktualiserar Larsson med sitt verk brännande och angelägna frågor i samhället.

Personen som möjliggjort färgen på bilarna, Maha Kamel är verksam i Egypten, Kairo. Kamel och Larsson har olika bakgrund och referenser, vilket har gestaltats av något så basalt som färger. Ingen påverkan har skett från Larssons håll, utan Kamel har utifrån egen uppfattning kompletterat och färdigställt bilderna. Kamels arbete kan ses som en läsning eller översättning av hur hon ser på bilarna och dess miljöer. I verket har hon tillfört färgen, lyxen och livet i de svartvita fotografierna. Arbetet blir ett internationellt utbyte av kulturella koder eller en export/importsituation. Kamel kan ses representera ”den andre”, den som inte är vi. Verket ifrågasätter vår relation till de länder som förutsätter vår egen tids levnadsstandard.  

Susanne Fessé, curator


Björn Larsson, konstnär, är baserad i Stockholm. Hans arbeten och tematik behandlar nation och nationalitet sett genom berättelser om natur och landskap. Han använder ofta olika dokumentära strategier och fotografering är ett viktigt redskap såväl som ett ämne i sig. Bland hans publikationer finner vi Stentrollens Olösta Gåta (med Mats B), Mitt i naturen (2006), Brandplats 3 (2013), 49/51 (2016) och Ett år i Sverige (2018). Han är för närvarande engagerad som forskare vid Kungliga konsthögskolan med det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier om de vapenfria männen, tillsammans med konstnären Carl Johan Erikson.

Susanne Fessé (1977) är verksam som curator och skribent med ett fokus på linsbaserad konst. Hon är medgrundare av VERK tidskrift. Susanne är en del av CFF – Centrum för fotografis utställningsgrupp. Som curator, konstvetare och skribent har hon anlitats av Moderna Museet, ArkDes, Stadsmuseet, Västerbottens museum, Murberget, Uppsala konstmuseum, Bulletinen, Fotografiskt tidskrift, VERK tidskrift och Cora. Förutom utställningar i gallerirum och museum, har hon arbetat med ett flertal platsspecifika utställningar i det offentliga rummet.


Utställningen genomförs med stöd från Stockholms stad.

Tack till Atracta, ägare av storformatstavlor i Stockholm som  stödjer utställningen med att upplåta platsen samt bidra med arbetstid för teknisk konsultation samt installation.

Konstnärsnämnden stödjer arbete och produktion av bok med bilder ur verket: Ett år i Sverige, Journal förlag 2018.

Serien har även visats från och med 2 februari 2019 på Darb 1718, Contemporary Art & Culture Center, Kairo. Arbetet stöds av Konstnärsnämnden.


Press: Kontakta Susanne Fessé på info@susannefesse.se för pressbilder eller övriga frågor.