Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Ulf Lundin, Here You Are, 2015. Uppfört på Fredsgatan 12 vid Galleri Magnus Karlsson

Ulf+Lundin.jpg

Den 22 Oktober 2015 mellan klockan 18-21 Ulf Lundin utföra det temporära verket Here You Are,  i det offentliga rummet på trottoaren utanför Fredsgatan 12 vid Galleri Magnus Karlsson.

Curator: Susanne Fessé

Verket kretsar kring frågor om övervakning och mänskliga reaktioner vid ett möte med teknik, men diskuterar även med sin estetik vad en konventionell utställningsmodell med fotografi som medium kan vara.

Genom att använda stadens rum där relationen till besökaren är en förutsättning för själva verket ingår händelsen som första delen i serien Expanderande fotografi.

Ulf Lundin har i flera av sina projekt arbetat med att iaktta andra människor och deras beteende i olika situationer. I tidigare bildserien Pictures of a Family, fotograferar han under lång tid i hemlighet en familj (med deras godkännande) på långt avstånd, vilket får betraktaren till verket att känns sig som att de tjuvkikar på familjens liv. Verket 5-9 är baserat på fotografier tagna utifrån en kontorsbyggnad med glasfasad på natten. Personerna i byggnaden, som inte vet om att de fotograferats syns tydligt men vi som betraktare är i skydd av mörkret osynliga.

Verket ingick i projektet Expanderande fotografi No.1-3 som genomförs mellan oktober - december 2015 med stöd från Stockholm stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi. Tack även till Galleri Magnus Karlsson samt Iréne Berggren.

 

Exhibition: Julia Peirone Twisted Cherry (2015) på den digitala annonstavlan vid Stureplan i Stockholm

Melissa Shook, Illusionen av det vardagliga. Bulletinen nr 3 2015