Susanne Fessé (1977) is a curator, art historian and writer based in Stockholm, Sweden. She is one of the founders of VERK journal. In addition to gallery shows, she has curated a number of temporary site-specific exhibitions in public space.

As writer, she has published articles in, among others, Bulletinen, Fotografisk Tidskrift, Cora, VERK journal and Catalogue for the Swedish Photobook Prize, 2017.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se
+46 (0) 70 743 08

Exhibition: Ulf Lundin, Here You Are, 2015. Uppfört på Fredsgatan 12 vid Galleri Magnus Karlsson

Ulf+Lundin.jpg

Den 22 Oktober 2015 mellan klockan 18-21 Ulf Lundin utföra det temporära verket Here You Are,  i det offentliga rummet på trottoaren utanför Fredsgatan 12 vid Galleri Magnus Karlsson.

Curator: Susanne Fessé

Verket kretsar kring frågor om övervakning och mänskliga reaktioner vid ett möte med teknik, men diskuterar även med sin estetik vad en konventionell utställningsmodell med fotografi som medium kan vara.

Genom att använda stadens rum där relationen till besökaren är en förutsättning för själva verket ingår händelsen som första delen i serien Expanderande fotografi.

Ulf Lundin har i flera av sina projekt arbetat med att iaktta andra människor och deras beteende i olika situationer. I tidigare bildserien Pictures of a Family, fotograferar han under lång tid i hemlighet en familj (med deras godkännande) på långt avstånd, vilket får betraktaren till verket att känns sig som att de tjuvkikar på familjens liv. Verket 5-9 är baserat på fotografier tagna utifrån en kontorsbyggnad med glasfasad på natten. Personerna i byggnaden, som inte vet om att de fotograferats syns tydligt men vi som betraktare är i skydd av mörkret osynliga.

Verket ingick i projektet Expanderande fotografi No.1-3 som genomförs mellan oktober - december 2015 med stöd från Stockholm stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi. Tack även till Galleri Magnus Karlsson samt Iréne Berggren.

 

Exhibition: Julia Peirone Twisted Cherry (2015) på den digitala annonstavlan vid Stureplan i Stockholm

Melissa Shook, Illusionen av det vardagliga. Bulletinen nr 3 2015