Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Artist talk and panel discussion: Om kamerabaserad, platsspecifik, tillfällig konst i offentliga rum

 

Samtalet leds av moderator Susanne Fessé. 

Konstnärssamtal och panelsamtal om kamerabaserad platsspecifik, tillfällig konst i det offentliga rummet med anledning av Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök).  

Verk | Curerar visade den 29 september 2016 Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) i form av en projektion vid brofästet på Skeppsholmen i Stockholm. Verk | Curerar vill nå ut till människor i stadsrummet, som annars inte kommer i kontakt med konst. Genom att utvidga utställningsrummet till staden, aktualiseras brännande och angelägna frågor i samhället. Vi kommer under en kväll höra Annica Karlsson Rixon och Björn Larsson berätta om sina arbeten, samt i ett panelsamtal få höra konstnärerna diskutera med Annika Wik, filmvetare, som presenterar hur hon ser på åskådarens roll i relation till kamerabaserad bildkonst i det offentliga rummet.  

Datum: 15 december 2016

Tid: 18.00 - 20.15

Plats: Grundemark Nilsson Gallery, Sibyllegatan 26, Stockholm. 

Program:

18:00 - 18:30 Visning av Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) samt dokumentationsfilmen från på Skeppsholmen den 29 september 2016.

Vi bjuder på vitt vin och lite att tugga på.  

18:30 - 18.45 Linda Bergman, chefredaktör för Verk tidskrift och producent för Verk | Curerar, hälsar välkommen och presenterar kvällens program och deltagare.

18:45 – 19:15 Susanne Fessé, curator för Verk | Curerar presenterar projektet Expanderande fotografi, bakgrund till Verk | Curerar. Björn Larsson berättar om sin konstnärliga medverkan i Expanderande fotografi och hur han som konstnär relaterar till en plats i det offentliga rummet. Han visar även en del av en dokumentationsfilm från framförandet av Mitt i Naturen vid Hornstull Strand under Liljeholmsbron, 6 december 2015.

19.15 - 19.45 Annica Karlsson Rixon beskriver arbetsprocess och idé till Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök). Hon berättar även bakgrundshistorien till verket, som lyfter fram ett annat tillfälligt verk uppfört 1987 av konstnären Katarina Mark.

19:45 - 20:15 Panelsamtal mellan Annica Karlsson Rixon, Björn Larsson och Annika Wik om kamerabaserade platsspecifika tillfälliga verk i offentliga rum med utgångspunkt ur ett betraktarperspektiv. Samtalet leds av moderator Susanne Fessé. 

Konstnärssamtal och panelsamtal genomförs med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Verk | Curerar genomförs med stöd från Kulturförvaltningen Stockholms stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi samt Verk tidskrift. Tack till Nina Grundemark, Iréne Berggren och Gunilla Muhr.

Fotografi och video i offentliga rum

Twisted Cherry av Julia Peirone