Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) av Annica Karlsson Rixon, Skeppsholmen 29 september 2016 klockan 19-21

Curator: Susanne Fessé

Verk | Curerar  visar den 29 September 2016 klockan 19-21 Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök)  i form av en projektion vid brofästet på Skeppsholmen i Stockholm.

För snart 29 år sedan uppförde konstnären Katarina Mark en feministisk ”happening” invid Skeppholmsbron. Fotostudenten Annica Karlsson (Rixon) dokumenterade vännens event som uppfördes den 3 september 1987, och som demolerades ett par dagar senare.

Platsen vid Skeppsholmsbron var redan laddad då Moderna museet gått med på att flytta Niki de Saint Phalles och Jean Tinguelys skulpturgrupp Paradiset. Flytten föranleddes av protester och kritik från aktionsgruppen Flytta Paradiset, som starkt motsatte sig den öppna placeringen av skulpturgruppen, vilken bland annat utgjordes av stora färgstarka kvinnofigurer. Då delar av Paradiset fortfarande stod kvar, och högar av jord och betong påminde om de andra, så tog Mark tillfället i akt och ersatte de bortforslade verken med sin egen skulpturgrupp Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet. Tilltaget var inspirerat av aktionskonsten i San Francisco där Mark bott i fem år innan, och som bland annat innebar att konstnärer tog övergivna platser i besittning.

2016 blir den nu sedan länge etablerade konstnären Karlsson Rixon erbjuden att göra ett platsspecifikt verk på samma plats där hon fotograferade för snart trettio år sedan. Att platsen är densamma är en ren slump, men Karlsson Rixon ser sitt tillfälle att återaktivera en temporär konstaktion och göra ett nedslag i platsens historia. Under några timmar kommer händelsen åter till liv genom tidstypiska svartvita fotografier. Tsomak Oga spelar musik.

Annica Karlsson Rixon som nyligen doktorerade i fotografisk gestaltning med avhandlingen Queer Community through Photographic Acts vid Akademin Valand, har under flera decennier använt kameran till att undersöka, gestalta och skapa gemenskap. I det pågående projektet Portraits in Nordic Light lyfter hon fram sin egen generations konstnärsgemenskap, speglat i ljuset av det nordiska sekelskiftesmåleriet. Delar av detta projekt, Annika vid havet, som för övrigt ägs av Moderna Museet, ställdes senast ut på Waldemarsudde 2014. Med Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) ger hon uppmärksamhet åt konstnärers tillfälliga, och ofta samhällskritiska, aktioner som sällan får plats i en konsthistorisk kanon.

Verk | Curerar vill nå ut till människor i stadsrummet, som annars inte kommer i kontakt med konst. Genom att utvidga utställningsrummet till staden, aktualiseras brännande och angelägna frågor i samhället.

Susanne Fessé

Curator för Verk | Curerar

info@susannefesse.se

Pressansvarig och utställningsproducent:

Linda Bergman

info@lindabergman.se

Verk|Curerar genomförs med stöd från Kulturförvaltningen Stockholms stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi samt Verk tidskrift. Tack till Iréne Berggren och Gunilla Muhr.

Twisted Cherry av Julia Peirone

Kompositioner av tankar - samtal med Lina Selander