Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

VERK tidskrift, nr 4 2017, tema: Distans.

Nytt nummer av Verk tidskrift, nr 4 2017, tema: Distans.

Verk | Tidskrift
Verk tidskrift är en digital publikation med utgivning 4 gånger/år. Verk tidskrift har fokus på nordisk kamerabaserad konst och vill visa vad som händer inom fältet samt uppmuntra till diskussion och nya möten. I varje nummer presenteras olika teman (ett per kvartal). Under varje tema/nummer kommer artiklar, presentationer av konstnärer och ljudfiler publiceras löpande under kvartalet.

Tidskriften finns även arkiverad på Kungliga Biblioteket och är sökbar via Libris. ISSN 2002-2735.

Redaktion
Susanne Fessé Ansvarig utgivare och grundare av Verk tidskrift, curator och konstvetare. Utbildad vid Stockholm universitet och Konstfack. Kontakt: susanne[at]verktidskrift.se

Linda Bergman
Chefredaktör och grundare av Verk tidskrift, konstvetare, curator och konstnär. Utbildad vid Stockholms universitet och Konstfack. Kontakt: linda[at]verktidskrift.se

Roland Nylin
Formgivare

Verkgruppen
Medlemmar i verkgruppen kan bidra med artiklar till tidskriften. De kan även föreslå externa skribenter och konstnärer som kan publiceras i Verk tidskrift.

Gunilla Muhr, prefekt, institutionen för konst, Konstfack. Bakgrund som forskare i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på fotografi och visuell kultur. Gästforskat vid University of California samt deltagit i flera internationella forskningsprojekt.

Irené Berggren, fotohistoriker, curator och kritiker. Tidigare ansvarig för kursen Fotografins o videokonstens historia på Konstfack.

Karolina Pahlén arbetar på Gerlesborgskolan där hon leder den publika verksamheten med utställningar och program.

Sookyyoung Huh, konstnär, curator och skribent. Mångårig bakgrund som artikelförfattare om framför allt svensk och brittisk fotografi i koreanska konst- och fototidskrifter.

Svante Larsson, konstnär och lektor i konst med inriktning på fotografi på Konstfack, där han även är ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia.

Björn Larsson, konstnär och lektor i fri konst med inriktning fotografi på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Föreläsning på Fotogalleriet [format]: Fotografi och video i det offentliga rummet

En dekolonial läsning av Santiago Mostyns verk Delay