Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Föreläsning på Fotogalleriet [format]: Fotografi och video i det offentliga rummet

Föreläsning 17/10 2017 på Fotogalleriet [format] i Malmö med Susanne Fessé:  Fotografi och video i det offentliga rummet.

Fotografi och video i vår omgivning ses ofta i form av reklambudskap, i sociala medier och på nyhetssidor på internet. Men kan fotografi och video som konst agera avbrytande i offentliga rum? Och kan platsen de visas på möjligen ge en extra laddning till verket? Till offentliga rum räknas traditionellt vägar, torg, gator, park eller hamnområden, parkeringshus, vänthallar eller innetorg som är tillgängliga för allmänheten. Digitala, sociala rum som Youtube, Facebook, Instagram och Twitter bör läggas till då de är samlingsplatser på internet för människor i vardagen.

Susanne Fessé kommer under kvällen på Fotogalleriet [format] berätta om hur det går till praktiskt att ställa ut fotografi och video i det offentliga rummet samt visa på olika exempel ur sin curatoriella praktik med tillfälliga platsspecifika verk där hon samarbetat med konstnärer som Julia Peirone, Björn Larsson, Ulf Lundin och Annica Karlsson Rixon.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Sveriges Konstföreningar

Workshop leader, three days for Moment agency in Stockholm.

VERK tidskrift, nr 4 2017, tema: Distans.