Susanne Fessé (1977) is a curator, art historian and writer based in Stockholm, Sweden. She is one of the founders of VERK journal. In addition to gallery shows, she has curated a number of temporary site-specific exhibitions in public space.

As writer, she has published articles in, among others, Bulletinen, Fotografisk Tidskrift, Cora, VERK journal and Catalogue for the Swedish Photobook Prize, 2017.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se
+46 (0) 70 743 08

Föreläsning på Fotogalleriet [format]: Fotografi och video i det offentliga rummet

Föreläsning 17/10 2017 på Fotogalleriet [format] i Malmö med Susanne Fessé:  Fotografi och video i det offentliga rummet.

Fotografi och video i vår omgivning ses ofta i form av reklambudskap, i sociala medier och på nyhetssidor på internet. Men kan fotografi och video som konst agera avbrytande i offentliga rum? Och kan platsen de visas på möjligen ge en extra laddning till verket? Till offentliga rum räknas traditionellt vägar, torg, gator, park eller hamnområden, parkeringshus, vänthallar eller innetorg som är tillgängliga för allmänheten. Digitala, sociala rum som Youtube, Facebook, Instagram och Twitter bör läggas till då de är samlingsplatser på internet för människor i vardagen.

Susanne Fessé kommer under kvällen på Fotogalleriet [format] berätta om hur det går till praktiskt att ställa ut fotografi och video i det offentliga rummet samt visa på olika exempel ur sin curatoriella praktik med tillfälliga platsspecifika verk där hon samarbetat med konstnärer som Julia Peirone, Björn Larsson, Ulf Lundin och Annica Karlsson Rixon.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Sveriges Konstföreningar

Workshop leader, three days for Moment agency in Stockholm.

VERK tidskrift, nr 4 2017, tema: Distans.