Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Flyktpunkt – Ny svensk fotografi 2017. CFF - Centrum för fotografi, 5 September - 17 Oktober

Flyktpunkt – Ny svensk fotografi 2017, CFF - Centrum för fotografi. Installationsbilder: Simon Berg.

Curatorer: Susanne Fessé, t.f. Verksamhetschef CFF – Centrum för fotografi. Peggy Sue Amison, konstnärlig ledare på East Wing i Dubai, Förenade Arabemiraten, tillsammans med CFF:s Ulf Lundin, Mats Eriksson Dunér och

Utställande konstnärer: Aron Skoog, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Cecilia Jonsson, Malmö Konsthögskola, Cian Burke, Akademi Valand, Göteborg, Freya Sif Hestnes, Akademi Valand, Göteborg, Jere Aalto, Akademi Valand, Göteborg, Karolina Brobäck, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Michael Cederlind, Konstfack, Stockholm, Néha Hirve, Mittuniversitetet i Sundsvall och Vida Lavén, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Flyktpunkt – Ny svensk fotografi 2017 kan ses som en utställning som visar på kommande riktningar och tendenser inom det fotografiska fältet då många idéer uppkommer vid landets universitet och högskolor. Med Flyktpunkt ges här en möjlighet att ta del av det nya som visar prov på olika samhällstendenser eller nytt kreativt skapande. I årets upplaga av utställningen ser vi en stor intressespridning hos de deltagande fotograferna. Varje fotografs verk står för sig själv i solitära konstnärskap med presentationer av starka individuella arbeten. Detta är en viktig curatoriell utgångspunkt, att de unga medverkande konstnärerna och fotograferna ges plats till ett fritt konstnärskap, till egna tankar och ibland starka åsikter.

Vid 2017 års Flyktpunkt kommer betraktaren bland annat kunna ta del av verk som knyter an till vetenskapliga frågor. Som exempel visas Karolina Brobäcks verk Facula - En undersökning av reflektion, projektion och yta. Brobäck arbetar med bilder från rymdsonden Cassini – ett rymdforskningsprogram drivet av NASA, den italienska rymdorganisationen ASI och europeiska ESA. I de ramade verk som visas på Flyktpunkt har hon med en MacBook Pro exponerarat ett urval av Saturnus månar på ljuskänsliga silvergelatinpapper genom att föra ytor i direktkontakt med varandra. I Vida Lavéns arbete kan ses ett intresse för dagens massiva bildanvändande. Lavén har sedan 2016 under alias ”Lamonteyunglean” skapat ett visuellt innehåll på Instagram. Med inspiration av meme-kulturen kombinerar hon det allmängiltiga (bilder på kändisar, referenser till popkultur och barnkultur, söta djur) med personliga erfarenheter och narrativ. Vidare kan vi i Freya Sif Hestnes videoverk Till Läseren betrakta tre barn, som precis påbörjat att lära sig läsa och skriva, läsa upp en gammal kvinnas brev. Genom denna återuppläsning hörs en poetisk röst med klarhet ge liv åt ett komplext ämne.

Utställningen visar också tematiska arbeten om kroppen och sinnenas perception, en anad kritik mot akademisering av konsten och dadaistiska influenser. Här finns även ett intresse för filosofi i relation till dokumentärfotografi. Vidare kan skönjas ett intresse av ögats perception i relation till kamerans optik, vilka kan ses glida in och ut ur varandra för att återge sinnevärlden. Utställningens olika riktningar vill både inspirera och ge tid för eftertanke. Deltagarnas arbeten visar på hur vi betraktar vår omvärld i det komplexa mötet mellan kamerans optik och vår egen verklighet.

Vernissage fredag den 15 september, kl: 17-20 på galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 på Södermalm i Stockholm. Pågår till den 7 oktober.

CFF stöds av Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholms stad, Landstingets Kulturförvaltning och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

 

Exhibition: WG. Project 15 A Room of One's Own, 8-23 September 2017. In collaboration with and curated by VERK | Curerar, C-Print and TjejLand

Fotografi och känslor i fotoboken: En läsning genom teori om affekt, publicerad i Fotoförfattarnas specialmagasin om Svenska Fotobokspriset 2017