Susanne Fessé (1977) is a curator, art historian and writer based in Stockholm, Sweden. She is one of the founders of VERK journal. In addition to gallery shows, she has curated a number of temporary site-specific exhibitions in public space.

As writer, she has published articles in, among others, Bulletinen, Fotografisk Tidskrift, Cora, VERK journal and Catalogue for the Swedish Photobook Prize, 2017.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se
+46 (0) 70 743 08

Exhibition: Björn Larsson, Mitt i Naturen, ljudsatt projicering av fotografi under Liljeholmsbron vid Hornstull, 6 december 2015

Bjorn.jpg

Den 6 december 2015 Björn Larsson ljudsatt projicering av fotografi under Liljeholmsbron vid Hornstull. Länk till dokumentationsfilm finns här.

Curator: Susanne Fessé

Natur och historia är viktiga teman i Björn Larssons arbeten. Många av hans projekt realiseras under en långa tidsrymder med hjälp av fotografi. Han använder sig ofta av ett formellt dokumentärt språk för att diskutera filosofi och politik.

Mitt i Naturen är ett arbete från sent 1990-tal. Det är fotografier av djur i landskap. Bilderna tar sitt avstamp i ett svenskt museiprojekt från förra sekelskiftet och med ett klart populärvetenskaplig perspektiv.  Nordiska landskap finns uppbyggda i så kallade dioramor. Det vill säga uppstoppade djur i ett skulpterat landskap framför ett illusionsmåleri. Det är alltså interiörer från fyra bevarade museer, det äldsta från 1893, som skymtar fram i denna serie djurbilder. Bilderna går att läsa som teatertablåer där djur och fåglar agerar inför en tänkt publik av besökare. Björn Larssons kamera letar efter den idévärld som skymtar fram bakom arrangemangen av dioramorna – den starkes fortlevnad, familjestrukurer i djurvärlden och andra möjliga speglingar av oss själva eller en gudomlig hand i naturen. Lite som en lärobok.

Verket ingick i projektet Expanderande fotografi No.1-3 som genomförs mellan oktober - december 2015 med stöd från Stockholm stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi. Tack även till Galleri Magnus Karlsson samt Iréne Berggren.

Kompositioner av tankar - samtal med Lina Selander

Exhibition: Julia Peirone Twisted Cherry (2015) på den digitala annonstavlan vid Stureplan i Stockholm