Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Björn Larsson, Mitt i Naturen, ljudsatt projicering av fotografi under Liljeholmsbron vid Hornstull, 6 december 2015

Bjorn.jpg

Den 6 december 2015 Björn Larsson ljudsatt projicering av fotografi under Liljeholmsbron vid Hornstull. Länk till dokumentationsfilm finns här.

Curator: Susanne Fessé

Natur och historia är viktiga teman i Björn Larssons arbeten. Många av hans projekt realiseras under en långa tidsrymder med hjälp av fotografi. Han använder sig ofta av ett formellt dokumentärt språk för att diskutera filosofi och politik.

Mitt i Naturen är ett arbete från sent 1990-tal. Det är fotografier av djur i landskap. Bilderna tar sitt avstamp i ett svenskt museiprojekt från förra sekelskiftet och med ett klart populärvetenskaplig perspektiv.  Nordiska landskap finns uppbyggda i så kallade dioramor. Det vill säga uppstoppade djur i ett skulpterat landskap framför ett illusionsmåleri. Det är alltså interiörer från fyra bevarade museer, det äldsta från 1893, som skymtar fram i denna serie djurbilder. Bilderna går att läsa som teatertablåer där djur och fåglar agerar inför en tänkt publik av besökare. Björn Larssons kamera letar efter den idévärld som skymtar fram bakom arrangemangen av dioramorna – den starkes fortlevnad, familjestrukurer i djurvärlden och andra möjliga speglingar av oss själva eller en gudomlig hand i naturen. Lite som en lärobok.

Verket ingick i projektet Expanderande fotografi No.1-3 som genomförs mellan oktober - december 2015 med stöd från Stockholm stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi. Tack även till Galleri Magnus Karlsson samt Iréne Berggren.

Kompositioner av tankar - samtal med Lina Selander

Exhibition: Julia Peirone Twisted Cherry (2015) på den digitala annonstavlan vid Stureplan i Stockholm