Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Planket 2014 - Angelägenheter, 30 augusti 2014, Lilla Mejtens gränd, Stockholm

planket_webb.jpg

Planket 2014 arrangeras och cureras av Susanne Fessé, Ann-Sofi Rosenkvist och Anja Liljefors.

Planket är en årligt återkommande fotoutställning som pågår under en dag i Lilla Mejtens gränd vid Vitabergsparken i Stockholm. Första Planket-utställningen ägde rum 1982.

Planket 2014 består av 31 inbjudna fotografer verksamma i Sverige, som med fotografi som uttrycksmedel utforskar och lyfter fram viktiga samhällsfrågor. Vi har samlat dem under temat Angelägenheter.

Konsten har en viktig funktion att diskutera frågor på ett sätt som inte ryms inom andra discipliner. Det kan vara bilder av dokumentär karaktär som speglar minoritetsgruppers röst, eller konstnärliga projekt som angriper viktiga frågor som jämlikhet, social omsorg, lika rättigheter, integration, miljö, utbildning men även mer subtila ämnen som identitetsskapande och ungas kliv in i vuxenvärlden. Kort sagt livet vi lever och hur vi förhåller oss till vår omvärld.

Till Planket 2014 kommer en katalog att produceras i vilken vi har glädje att meddela att Mustafa Can, skribent och Jenny Morelli, chefredaktör för Fotografisk Tidskrift kommer att skriva var sin text och reflektera kring fotografi som åsiktsbärare och temat Angelägenheter.

Deltagande fotografer:

Anki Almqvist, Erik Ardelius, Linda Bergman, Helena Blomqvist, Anna von Brömssen, Meli Pettersson Ellafi, Håkan Elofsson, Marc Femenia, Linda Forsell, Anna Rut Fridholm, Hannah Goldstein, Paul Hansen, Martina Holmberg, Björn Larsson, Jonas Larsson, Staffan Löwstedt, David MAgnusson, Bezav Mahmod, Hannah Modigh, Johanna Norin, Annica Karlsson Rixon, Leif Sandberg, Sanna Sjöswärd, Ewa Stackelberg, Linda Maria Thomson, Roger Turesson, Elisabeth Ohlsson Wallin, MAgnus Wennman, Ebba Olsson Wikdahl, Johanna Wulff och Evelina Åsgård.

 

Fotografisk tidskrift, "Tankar om en bild: Susanne Fessé / Protect me from what I want." 2014