Susanne Fessé is an art historian, curator and writer. She holds a position as Editor in Chief of the journal Utställningskritik witch focuses on criticism of the exhibition medium at Sweden's culture and natural history museums.

With s a special interest in lens-based art and is one of the founders of VERK journal, rewarded with the Swedish Publishing Prize 2018. Susanne is as a curator part of the exhibition group of CFF - Center of Photography in Sweden.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se

Exhibition: Curator for “Almost perfect”, Sune Johnsson center för dokumentärfotografi.

Susanne Fessé är curator för “Almost perfect”, en grupputställning med Moment fotografer på Sune Johnsson center för dokumentärfotografi, Västerbottens museum, 2018.

Almost Perfect är ett projekt inom fotografi och film av det nordiska fotografkollektivet Moment i samarbete med curator Susanne Fessé. Sex konstnärer utforskar föreställningar om de nordiska länderna i varsitt fotografiskt projekt. Varje projekt har sin utgångspunkt i ett eller flera av de drag som kan ses som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Varje fotograf tolkar sitt valda tema mot bakgrund av dessa nyckelvärden för att återspegla nutida realiteter i Norden.

Projektet genomförs i samarbete med curator Susanne Fessé och med stöd av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond och Konstnärsnämnden.

Medverkande: Elin Berge, Marie Hald, Chris Maluszynski, Eivind H. Natvig, Knut Egil Wang och Juuso Westerlund.

Reward: Swedish Publishing prize 2018 to VERK journal.

Photography seminar 2018: Perfect Nordic, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.