Susanne Fessé (1977) is a curator, art historian and writer based in Stockholm, Sweden. She is one of the founders of VERK journal. In addition to gallery shows, she has curated a number of temporary site-specific exhibitions in public space.

As writer, she has published articles in, among others, Bulletinen, Fotografisk Tidskrift, Cora, VERK journal and Catalogue for the Swedish Photobook Prize, 2017.

 

For inquiries, please contact:

info [at] susannefesse.se
+46 (0) 70 743 08

Exhibition: Curator for “Almost perfect”, Sune Johnsson center för dokumentärfotografi.

Susanne Fessé är curator för “Almost perfect”, en grupputställning med Moment fotografer på Sune Johnsson center för dokumentärfotografi, Västerbottens museum, 2018.

Almost Perfect är ett projekt inom fotografi och film av det nordiska fotografkollektivet Moment i samarbete med curator Susanne Fessé. Sex konstnärer utforskar föreställningar om de nordiska länderna i varsitt fotografiskt projekt. Varje projekt har sin utgångspunkt i ett eller flera av de drag som kan ses som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Varje fotograf tolkar sitt valda tema mot bakgrund av dessa nyckelvärden för att återspegla nutida realiteter i Norden.

Projektet genomförs i samarbete med curator Susanne Fessé och med stöd av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond och Konstnärsnämnden.

Medverkande: Elin Berge, Marie Hald, Chris Maluszynski, Eivind H. Natvig, Knut Egil Wang och Juuso Westerlund.

Reward: Swedish Publishing prize 2018 to VERK journal.

Photography seminar 2018: Perfect Nordic, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.